Hjem

Viktig info!

Som beskrevet i annen meny, så går det mot sammenslåing av IL Kjapp, Gvarv IL og Norsjø Wakeboardklubb fra 01.01.2019.

Derfor vil denne siden  – «il-kjapp.no» – bli avviklet så snart en ny hjemmeside for det kommende idrettslaget – «Idrettslaget SAUHERAD» er oppe og går!

Alle som er registrert i Kjapps register, og som vil støtte videre arbeid gjennom det ny laget er hjertelig velkomne!

Innmelding kan foregå så snart det praktisk kan la seg gjøre, og info om det vil stå på hjemmesiden for det nye laget.

Husk også at du kan gjøre dette gjennom «Min idrett» om du er registrert der, eller registrerer deg der!

Opplysninger / historie mm om de «gamle» lagene vil forefinnes der i undermenyer.

 

Hjem

Viktig info!

Som beskrevet i annen meny, så går det mot sammenslåing av IL Kjapp, Gvarv IL og Norsjø Wakeboardklubb fra 01.01.2019.

Derfor vil denne siden  – «il-kjapp.no» – bli avviklet så snart en ny hjemmeside for det kommende idrettslaget – «Idrettslaget SAUHERAD» er oppe og går!

Alle som er registrert i Kjapps register, og som vil støtte videre arbeid gjennom det ny laget er hjertelig velkomne!

Innmelding kan foregå så snart det praktisk kan la seg gjøre, og info om det vil stå på hjemmesiden for det nye laget.

Husk også at du kan gjøre dette gjennom «Min idrett» om du er registrert der, eller registrerer deg der!

Opplysninger / historie mm om de «gamle» lagene vil forefinnes der i undermenyer.

 

Om oss

Org. nr. 971326131

Vi er et fler-idrettslag på Nordagutu.

Anlegget består av 2 gressbaner, 1 kunstgressbane, lysløype, ballbinge og klubbhus

Viktig info!

Som beskrevet i annen meny, så går det mot sammenslåing av IL Kjapp, Gvarv IL og Norsjø Wakeboardklubb fra 01.01.2019.

Derfor vil denne siden  – «il-kjapp.no» – bli avviklet så snart en ny hjemmeside for det kommende idrettslaget – «Idrettslaget SAUHERAD» er oppe og går!

Alle som er registrert i Kjapps register, og som vil støtte videre arbeid gjennom det ny laget er hjertelig velkomne!

Innmelding kan foregå så snart det praktisk kan la seg gjøre, og info om det vil stå på hjemmesiden for det nye laget.

Husk også at du kan gjøre dette gjennom «Min idrett» om du er registrert der, eller registrerer deg der!

Opplysninger / historie mm om de «gamle» lagene vil forefinnes der i undermenyer.

 

Kontakt oss

Vil du bli medlem?

Send info om navn, kjønn, adr., f.dato, tlf., e-post til; medlem@il-kjapp.no

Eller

Gå til:  http://minidrett.no
1. Logg inn om du er bruker, eller klikk «ny bruker»
2. Når du har kommet inn i systemet velger du «medlemskap»
3. «Finn ny klubb»
4. Søk opp IL Kjapp, huk av i rett rute og send søknad.

VELKOMMEN